Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

• Reklamuje ten, kto tovar objednal. V odoslanej reklamácii nám oznámte svoje telefónne číslo alebo e-mail pre rýchle spojenie v prípade určitej nezrovnalosti.

• Tovar zašlite s obojstranne vyplneným reklamačným lístkom, ktorý nájdete v spodnej časti alebo so sprievodným listom, vrátane presného popisu poruchy/kazu.

• Ak reklamujete chybný/nefunkčný produkt, ktorý je možné opraviť, reklamácia bude zaslaná na posúdenie a prípadnú opravu. Ak nebude možné tovar opraviť, prosíme o uvedenie požadovaného spôsobu následného vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí).

• Ak sa jedná o iný typ tovaru, prosíme o uvedenie požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí).

• Ak chcete vymeniť poškodený tovar zo sady (tj. z niekoľkých kusov v balení), informujte sa ako postupovať na emaile design.koha@gmail.com. To platí aj v prípade, že sa jedná o výrobok, ktorý sa skladá z viacerých dielov a poškodená je len jedna jeho časť..

• Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale. Už používaný tovar alebo časť sady vhodne zabaľte.

• Balíček zašlite ako doporučenú (poistenú) zásielku. Podací lístok od zásielky si ponechajte ako doklad o odoslaní. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané zásielky nepreberáme. Vrátené balíky posielajte iba Slovenskou poštou! Zásielky zaslané akýmkoľvek iným dopravcom nám nebudú doručené.

• Adresa pre zaslanie reklamácie:

KohaDesign

Zuzana Hanzelová

Komenského 391/5

965 01 Žiar nad Hronom

• Kontakty:

reklamačné oddelenie: +421 905 988 384

e-mail: z.hanzelova@gmail.com

Vybavenie reklamácie

• Reklamácie vybavujeme v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však v zákonnej 30-dňovej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia zásielky.

• V prípade uznanej reklamácie so žiadosťou o výmenu tovaru Vám zásielku zašleme na naše náklady. Ak si prajete vrátiť peniaze, urobíme tak prevodom na účet, prípadne na vašu žiadosť poštovou poukážkou.

Ako postupovať v prípade poškodenia tovaru prepravcom

• Je potrebné si starostlivo skontrolovať dodaný tovar už pri preberaní zásielky od prepravcu - Slovenskej pošty. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

• V prípade, že je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je nutné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať Slovenskú poštu.

• Pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty. 

• V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 905 988 384.