Vyplňte tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Komu:

KohaDesign

Zuzana Hanzelová

fakturačná adresa

Ladomerská Vieska 250, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 37397524 DIČ: 1047901107

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy za tento tovar:

 

Číslo objednávky:


Dátum objednania:


Dátum prijatia:


Meno spotrebiteľa:


Adresa spotrebiteľa:


Číslo účtu:


Suma:

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v písomnej podobe):

 

 

 

 

Dátum prevzatia:

 

 

 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite